Cookie Policy

About this cookie policy

Izjava o privatnosti

Kako bi poslao upit na ovim internet stranicama, korisnik popunjava registracijski upitnik. Tijekom popunjavanja od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i e-mail adrese, adrese stanovanja, broja telefona). Ove se informacije koriste kako bi se stupilo u kontakt s korisnikom prilikom odgovaranja na pitanja postavljenih na našim internet stranicama.

Saznaj više na: https://katalogic.hr/izjava-o-privatnosti

[user_consent_state]